Szkolenia


Wypalenie Zawodowe:
źródła, przebieg, skutki, zapobieganie

Stres związany z pracą dotyka prawie każdego z nas i powoduje ok 50% absencji pracowników. Konsekwencją przewlekłego stresu w pracy często jest wypalenie zawodowe. Wyniki moich ponad 20-tenich badań wskazują, że ok 15 % pracowników jest w fazie ostrej, a tylko ok 20 % nie ma żadnych objawów wypalenia, reszta znajduje się już w procesie i wymaga interwencji.
Traci na tym pracownik, firma, gospodarka.


Co dzięki szkoleniu zyskają uczestnicy?

 
Świadomość

• Świadomość istnienia problemu
• Czym jest wypalenie zawodowe
• Jakie są przyczyny wypalenia
• Jakie są objawy wypalenia
• Jakie są etapy syndromu
• Jakie są skutki indywidualne, organizacyjne i społeczne

 
Wiedzę
• Jak przebiega proces wypalenia
• Jakie warunki w pracy sprzyjają powstawaniu syndromu
• Jakie cechy osobowości sprzyjają powstawaniu syndromu
• Jakie działania sprzyjają dobrej ochronnej kondycji
 
Umiejętności
• Jak rozpoznać wypalenie u siebie i współpracowników/podwładnych
• Jak zapobiegać, chronić się przed wypaleniem
• Jak radzić sobie kiedy weszliśmy w proces wypalenia

Szkolenie składa się z 6 modułów

Poznaj etapy pracy


1. CZYM JEST
WYPALENIE ZAWODOWE

Pokazanie różnych spojrzeń na wypalenie i uświadomienie, iż nie ma jednej drogi
prowadzącej do wypalenia. Fakty i mity.

2. JAKIE SA PRZYCZYNY WYPALENIA ZAWODOWEGO

Pojawienie się syndromu zależy od wielu czynników takich jak: predyspozycje
indywidualne (osobowość, temperament, style radzenia sobie ze stresem), czynniki
organizacyjne (przeciążenia w pracy, styl zarządzania, dopasowanie do pracy) oraz
środowisko (wsparcie).

3. SYMPTOMY I ETAPY

Pokazanie rozmiarów wypalenia przez omówienie symptomów na poziomie
indywidualnym, interpersonalnym
i organizacyjnym w sferach: poznawczej,
behawioralne, emocjonalnej i fizycznej. Uświadamia to, iż wypalenie wykracza
dalece poza sferę zawodową i ma wpływ na jakość życia pracownika i jego
otoczenia. Etapowość zjawiska pokazana w dwóch różnych ujęciach i omówiona na
przykładach. To co postrzegamy jako zmęczenie lub wyczerpanie może świadczyć o tym, że proces już się rozpoczął. Zbyt duży entuzjazm w pracy ? Czy to już jest groźne?

4. DO CZEGO PODOBNE JEST WYPALENIE

Wiele symptomów może mylić tropy.
Jak odróżnić wypalenie od depresji, alienacji czy zardzewienia ? Podobieństwa i różnice.

5. STRATEGIE PREWENCYJNE I INTERWENCYJNE

Istotne znaczenie ma świadomość i kontrola. Wysoka samoświadomość pozwala na wczesne uruchomienie adekwatnych do sytuacji strategii zaradczych oraz wykorzystania kompetencji i umiejętności. Niska samoświadomość blokuje dostęp do zasobów, a wybór strategii jest przypadkowy i rzadko trafny. Możność sprawowania kontroli istotnie wpływa na zachowanie człowieka w sytuacjach trudnych i na stosowane działania zaradcze.

6. SKUTKI ORGANIZACYJNE I SPOŁECZNE

Czy wypaleniem można się zarazić? Niewłaściwe relacje interpersonalne w miejscu pracy są bardzo obciążające. Współpraca z osobami które je wywołują może powodować negatywne emocje, pogorszenie się jakości pracy i stres,
a długotrwałe pozostawanie pod ich wpływem może być podłożem do pojawienia się wtórnego syndromu wypalenia zawodowego. Skutki są bardzo rozległe - nie tylko na poziomie
indywidualnym, ale również interpersonalnym i społecznym.
 

Szkolenie kończy się dyskusją z podsumowaniem 

i określeniem obszarów wykorzystania zdobytej wiedzy

Jeśli nie wiesz jak sobie poradzić ze stresem w pracy
lub praca przestała Cię cieszyć i straciła sens- zapraszam na sesję

Adres

ul.Horoszkiewicza 6 lokal C 108

(Błękitna Wstęga)

45-301 Opole

Polska

Adres e-mail
Nr telefonu