O mnie


Poznajmy się

Od ponad 20 lat jestem pasjonatką i badaczką wypalenia zawodowego. To ciekawe badawczo - ale jakże trudne
i obciążające - zjawisko było też tematem mojej pracy doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.
Od roku 2007 prowadzę zajęcia ze studentami na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Sopocie i Krakowie, co jest niezwykle satysfakcjonujące. Od 13 lat jestem trenerem szkoleniowcem, również w temacie wypalenia zawodowego. Dzielenie się wiedzą o wypaleniu i możliwościach zapobiegania
i radzenia sobie, daje mi poczucie sensu w pracy. Naturalną konsekwencją moich zainteresowań i działalności było stworzenie gabinetu w którym pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zjawisko Wypalenia Zawodowego jest aktualnie bardzo dużym problemem, a na podstawie moich ponad 20 letnich badań szacuję, że w fazie ostrej jest około 20% społeczeństwa, w fazie umiarkowanej
60-70%, a tylko niewielka reszta jest bezpieczna. Pandemia oraz wszystkie zmiany i zagrożenia z niej wynikające mocno przyspieszyły rozwinięcie się syndromu - wiele osób niestety zmaga się z problemami nie wiedząc jak sobie poradzić.
W moim gabinecie staram się znaleźć przyczyny wypalenia - których może być wiele - ustalić cel współpracy, potrzeby klienta, oraz znaleźć zasoby potrzebne do poradzenia sobie
z syndromem.

W gabinecie pracuję w nurcie
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

W 1969 roku swoje badania nad terapią krótkoterminową rozpoczął Steve de Shazer.
W 1978 roku de Shazer i Insoo Kim Berg założyli Brief Family Therapy Center w Milwaukee. Tu stworzyli model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ang .BSFT). Stanowi on przykład jednego z wielu kreatywnych podejść w pomocy psychologicznej, pracy socjalnej i psychoterapii. Od 1990 roku BSFT rozwija się w Polsce m.in., jako podejście psychologiczne i terapeutyczne, wykorzystywane jest również z dużym powodzeniem w pracy socjalnej, przez kuratorów, pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz osoby pracujące z rodzinami – w tym asystentów rodzinnych. Autorzy powołują się na późne prace Miltona H. Ericsona oraz metody pracy w Mental Research Ins\tute w Palo Alto. Model terapii TSR ciągle ewoluuje tak, aby lepiej dostosować się do indywidualnych potrzeb ludzi. Wielu profesjonalnych pomagaczy, interwentów i terapeutów modyfikuje swój sposób pracy czerpiąc z innych metod oraz odnosząc go do kultury i tradycji swojego kraju. Zdaniem twórców modelu BSFT, głównymi konstruktorami metod pracy są sami klienci. To oni są uważani za ekspertów i to oni uczą, co działa. Warto podkreślić, że celem TSR nie jest samo rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której klient się znalazł (solving problem vs crea\ng solu\ons). Metody i zasady kształtowania procesu terapeutycznego w prosty i ścisły sposób określone. TSR nie jest jednak terapią strategiczną, nie interesujemy się w tym modelu tworzeniem teorii opisującej naturę problemu klienta, bądź stawianiem diagnoz w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Diagnoza jest uważana za mało przydatną, a czasami i przeszkadzającą. Strategia, kierunek pracy determinowany jest tym, co pacjent uważa za najważniejsze dla niego.

Jeśli nie wiesz jak sobie poradzić ze stresem w pracy
lub praca przestała Cię cieszyć i straciła sens- zapraszam na sesję

Adres

ul.Horoszkiewicza 6 lokal C 108

(Błękitna Wstęga)

45-301 Opole

Polska

Adres e-mail
Nr telefonu